Privacybeleid

Dit is de privacy policy van Fellicht.nl. Fellicht is gevestigd te (6678 AW) Oosterhout (hierna: Fellicht / dienstverlener). Bij het gebruik van onze websites, online programma's en het invullen van contactformulieren (hierna: diensten) laat je bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden door Fellicht zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving (AVG). Dit houdt o.a in dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (middels deze privacyverklaring);
 • uitsluitend persoongegevens verzamelen die nodig zijn voor de doeleinde van onze diensten;
 • deze gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij deze gegevens delen maken we afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan uitsluitend voor onze diensten;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Fellicht kan deze privacy verklaring eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Laatste wijziging: september 2018

Verwerkte gegevens

Afhankelijk van de functionaliteiten die je op onze diensten gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • informatie die je zelf invult in een open veld in een contactformulier, zoals maar niet gelimiteerd aan:
  • voornaam;
  • achternaam;
  • bedrijfsgegevens;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
 • automatisch verzamelde gegevens van de gebruikte apparatuur (laptop, smartphone, tablet) zoals IP-adres, MAC-adres, browsergegevens en Operating System.

Doeleinden

De gegevens die automatisch worden verzameld zoals browser gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Zo houden wij deze gegevens niet bij welke browser of Operating System je gebruikt maar houden wij wel bij hoeveel procent van onze bezoekers gebruik maken van een bepaalde internet browser.

De gegevens die je actief aan Fellicht verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinde:

 • om onze diensten aan je te verlenen;
 • om je de gelegendheid te geven content te plaatsen in onze dienst(en);
 • om een administratie bij te houden voor de afgenomen dienst(en);

Fellicht zullen jou gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij dit nodig is om onze diensten te verlenen. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging en bewaartermijn

De gegevens die via onze diensten worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Content die je op de dienst(en) hebt toegevoegd worden zo lang bewaard zolang de afgenomen dienst in werking is. Indien de dienst verloopt worden de aan het account gekoppelde gegevens verwijderd.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om de verstrekte gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze acties zullen standaard meegeleverd worden met de afgenomen dienst(en). In gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot Fellicht richten om de gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het contactformulier gebruiken op https://fellicht.nl/contact. Als je een vraag of verzoekt hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kan je een mail sturen naar het e-mailadres dat is vermeldt naast het contactformulier.

Fellicht

Met meer dan 18 jaar ervaring in huis ontwikkelt Fellicht maatwerk websites en (mobiele) applicaties voor het MKB.
Voor het onderhouden, verbeteren en support van bestaande ict projecten levert Fellicht gerichte oplossingen. Neem contact op voor vrijblijvende informatie.

© 2016 Fellicht.nl | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Contact

Lees meer over: Website met CMS | Software koppelingen | Maatwerk programma's

Bedrijfsgegevens

Fellicht
Parkweg 41
6678AW, Oosterhout (Gelderland)
T: +316 13 45 75 64
E: ...
KvK: 09179634 (te Nijmegen)
IBAN: NL77 RABO 0101 1254 37 ten name van Fellicht